ไดนามิคฯ ร่วมจัดงานสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Supply Chain for The Future”
20 มกราคม 2559

บจก. ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ ร่วมออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนา Logistics Showcase 2559 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Supply Chain for The Future” ซึ่งจัดโดยกลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรม สeนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ