ไดนามิคฯ ร่วมแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Dynamic HILI ในงาน Software Expo Asia 2016
21 มกราคม 2559

บจก. ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ ร่วมนำเสนอ Solutions : Dynamic HILI นวัตกรรมซอฟต์แวร์การรวมทุกข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียว...ให้โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลโลจิสติกส์จากทุกแหล่งให้อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ ทำงานด้วยซอฟต์แวร์บริหารคลังสินค้าและขนส่งในงาน Software Expo Asia: Digital Integration ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย เวทีการค้านานาชาติของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่สร้างโอกาสธุรกิจ เพิ่มพันธมิตร และขยายเครือข่ายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ดิจิทัลคอนเทนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เวทีการค้าของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งเดียวในภูมิภาค

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมเทคโนโลยีและระบบจัดการ (Intra Logistics Provide Club) กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าไทย สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้า

ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​ กรุงเทพมหานคร