ไดนามิคฯ ตัวแทนรับรางวัลเกียรติคุณสถานประกอบกิจการเป็นแบบอย่าง
24 มิถุนายน 2559

คุณรัสรินทร์ เรืองนิธิภัสร์ เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส จากบริษัทไดนามิคฯ ตัวแทนรับรางวัลเกียรติคุณสถานประกอบกิจการเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด รับเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี