ไดนามิคฯ ร่วมออกบูธแสดงซอฟต์แวร์ในงาน Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2
18 มกราคม 2560

   บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมออกบูธแสดงซอฟต์แวร์ในงาน Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

   เนื้อหาของงานจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง, การนำระบบ LEAN เข้ามาช่วยในการบริหารคลัง, ตลอดจนการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหลากหลายประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ภายใน อก. และหน่วยงานราชการอื่นๆ