สัมมนาเปิดตัวโครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจัดการคลังสินค้า(WMS) ปี 60
09 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมออกบูธแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า ในงานสัมมนาเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า(WMS) ปี 2560” ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน