ไดนามิคฯ จัดโครงการสร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่น 18
11 มีนาคม 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนามิคฯ จัดโครงการสร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่น 18 ร่วมกับกลุ่มรอยยิ้มบ้านดิน จ.สระแก้ว ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยจัดกิจกรรมสร้างฝายตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อช่วยบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำให้กับสัตว์ป่าและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการดำรงชีวิตต่อไป