ไดนามิคฯ รับรางวัล 2017 Thailand Logistics IT Solutions Company of the year
22 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนามิคฯ ได้เข้ารับรางวัล 2017 Thailand Logistics IT Solutions Company of the year โดยองค์กร Frost & Sullivan องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก

มอบรางวัลฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่อง และ เชิดชูเกียรติให้แก่บริษัทไดนามิคฯ ที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจสาขา Thailand Logistics IT Solutions Company of the year ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok