คุณกิตติเมศร์ สกุลลีลารัศมี จากบริษัท ไดนามิคฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน LSP’s Logistics Thailand 4.0
15 สิงหาคม 2560

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด โดยคุณกิตติเมศร์ สกุลลีลารัศมี ร่วมเป็นวิทยากรในงาน LSP’s Logistics Thailand 4.0 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น และหน่วยงาน ATSI เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบถึงมุมของทิศทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยภาพรวมและเน้นเชื่อมโยงมาสู่ เรื่อง เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี