ไดนามิคฯ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SMEs รับยุค 4.0
20 กันยายน 2560

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด โดยคุณอภิศักดิ์ สีหามาตย์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SMEs รับยุค 4.0 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความแข่งแกร่งให้กับกิจการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลลูม 1 อายัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 12 อาคารจอดรถไทยซีซี ทาวเวอร์ จังหวัด กรุงเทพฯ